10 komponenter til din undervisning

Fakta
Navn
Skolebaserede kurser - 10 komponenter til din undervisning
Kontakt

Skriv til GL-E@gl.org for pris og yderligere info


Kursusudbyder
GL-E

Formål
At blive en bedre og gladere underviser med enkle værktøjer

Indhold
Arbejdet med at blive en bedre underviser stopper aldrig. Heldigvis. Dette kursus giver dig redskaber til din undervisning og du får bud på værktøjer, som sparer dig for tidsslugende arbejde. Det handler bl.a. om at strukturere din undervisning med ritualer og rutiner, at lave en overordnet plan med forløb og overskrifter og at undgå for mange detajler. Aktiv brug af spørgeteknik er også centralt: stil kun ét spørgsmål ad gangen efterfulgt af pause, stil spørgsmål på forskellige taksonomiske niveauer og stil både åbne, lukkede og autentiske spørgsmål.
I tider med konstante krav om effektiviseringer er det nødvendigt at du som underviser undgår overforberedelse, tænker timen som et cykelløb med en prolog og epilog, får eleverne til at deltage aktivt, bliver bedre til at bruge dine kollegaer og husker at holde fri.

Jeg præsenterer undervisningens 10 komponenter (se dokument ude i faktaboksen): ting du skal gøre før, under og efter undervisningen. Kurset vil sætte fokus på konkrete redskaber til at blive en bedre underviser. Programmet er:
1.  En kort præsentation af mit bud på undervisningens 10 komponenter
2.  Workshops hvor deltagerne diskuterer og praktiserer nogle af de 10 komponenter
3.  Fokuseret plenum: Hvad vil jeg gøre mandag morgen?

Arbejdsform
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, workshopdiskussioner, “benspænd” og fokuseret plenum.

Målgruppe
Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser

Tid, sted og pris
Kurset afholdes på egen skole som ½- eller 1-dagskursus. Skriv til GL-E@gl.org for pris og yderligere info.

Underviser
Blogger på Lektionen.dk, tilsynsførende og underviser på KVUC Jeppe Wolff Ejlskov. Jeg har på bloggen skrevet om god undervisning, den gode time, elevaktivitet, leg og læring og pædagogiske udfordringer.

Gå tilbage til listen